SERAT MAKDUM SARPIN

SERAT MAKDUM SARPIN
Oleh: Ki Abduljabbar

Siapakah Aku?
Kenapa Aku diciptakan?
Kemana Aku setelah mati?

Banyak orang yg lupa akan jati dirinya, lupa siapa dirinya yg pada saat ruh ditiupkan sudah bersumpah bahwa tuhannya adalah Allah dan rasulnya adalah Muhammad SAW. Hal ini disebabkan karena manusia cenderung lupa akan tujuan Allah ta’ala menciptakan manusia. Sesungguhnya penciptaan alam semesta beserta isinya adalah cermin dari Allah ta’ala, merupakan refleksi sifat-sifat Allah. Sehingga seluruh alam semesta ini tawaf bergerak centrifugal yaitu gerakan ke arah kiri yang menarik energi kearah titik center, semua ini memberikan arti bahwa seluruh energi akan bergerak pada titik pusatnya yaitu Allah azza wajala.

Penciptaan Manusia selalu diikuti dengan penciptaan Malaikat seperti keterangan surat Al-Qur’an: QS13: Ar-ra’d : 11

LAHU MU’AQQIBAATUN MIN BAYNI YADAYHI WAMIN KHALFIHI YAHFAZHUUNAHU MIN AMRI ALLAAHI INNA ALLAAHA LAA YUGHAYYIRU MAA BIQAWMIN HATTAA YUGHAYYIRUU MAA BI-ANFUSIHIM WA-IDZAA ARAADA ALLAAHU BIQAWMIN SUU-AN FALAA MARADDA LAHU WAMAA LAHUM MIN DUUNIHI MIN WAALIN.
Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

QS 6: Al-Anaam:61
“WAHUWA ALQAAHIRU FAWQA ‘IBAADIHI WAYURSILU ‘ALAYKUM HAFAZHATAN HATTAA IDZAA JAA-A AHADAKUMU ALMAWTU TAWAFFAT-HU RUSULUNAA WAHUM LAA YUFARRITHUUNA”
Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya, dan diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya.

Dua Ayat tsb di atas menunjukkan bahwa di dalam diri kita ini terdapat qorin malaikat yg bertujuan untuk membantu manusia mengatasi masalah hidup di dunia ini dan Malaikat-malaikat tsb hanya patuh kepada perintah Allah, bukan paturh kepada manusia. Karena manusia melupakan kesadaran tsb, sehingga yg muncul adalah khodam-khodam dari golongan jin, sehingga meskipun sholat kita rajin, ibadah lainnya kita lakukan, ternyata masih juga gampang manusia melakukan kedzaliman. Untuk mengatasi semua ini manusia memerlukan suatu amalan agar energi positif yang selaras dengan alam semesta serta malaikat tubuh manusia itu sendiri, bergerak centrifugal kepada sang Khaliq yaitu Allah Subhana wata ala. Inilah amalannya:

BISSMILLAHIRRAHMAANIR RAHIIM ….2X
BISSMILLAHI LAA ILLAAHA ILLALLAH ANTA,
LAA ILLAAHA ILLALLAH ANTA,
LAA ILLAAHA ILLALLAH INNI UHRO
LAA ILLAAHA ILLALLAH AMANA BILLAHI
LAA ILLAAHA ILLALLAH AMANATAN MIN INDILLAHI
LAA ILLAAHA ILLALLAHU MUHAMMADUN RASUULULLAAH SHALLALLAAHU ‘ALAIHI WA SALLAM
ALLAHUMA YA JIBRILLU, WA MIKA ILLU, WA ISROFILLU, WA IJROILLU
KOLLU HAIRIL MIN SULTHONI WASHRIF ‘ANNA SYARRIHI
KAF, HA, YA, ‘AIN, SHOD
HA, MIM, ‘AIN, SIN, KHOF
YA ALLAH  ‘AIN, SIN, KHOF
YA MUHAMMAD  ‘AIN, SIN KHOF
YA MUSTAFA  ‘AIN, SIN KHOF
SHALLALLAHU ‘ALAIHI WASALLAM BIRROHMATIKA YA ‘ARHAMAR ROHIMIN

Setiap selesai sholat fardhu, amalan tsb di atas dibaca 3x dengan 3 kali tarikan napas. Artinya baca amalan dgn menahan napas sampai 3x.
Pada amalan ini terdapai hizib Kama’in yaitu

KAF, HA, YA, ‘AIN, SHOD
HA, MIM, ‘AIN, SIN, KHOF

Huruf Kaf : Rahasia nya terbuka tabir.
Huruf Kaf ini bermakna kamalan. Kata kamalan berasal dari kata kamila-yakmalu-kamalan. Pda surah Al-Maidah 5:3, didalamnya terdapat kata berhuruf Kaf, Miim dan Lam. Firman Allah: Pada hari ini akmaltu (Aku sempurnakan) untuk kamu agama mu dan telah Aku cukupkan kepada mu nikmat Ku dan telah Aku redhai Islam itu menjadi agama bagi mu.
Menariknya ayat ini diturunkan pada saat umat Islam merayakan Aidil Adha/Hari Raya Haji.

Huruf Ha’ : Rahasia nya bermaksud Jiwa Keillahian yang keluar dari paru-paru sbagai ungkapan tasbih dan tahmid yang dia yakini bahwa dirinya dari Dia Al-Huwa, bermula diatas Al-Huwa dan berakhir pada Al-Huwa. Huruf Ha’ ini bermakna hidayatan. Kata akar terdiri dari huruf Ha’, Dal dan Ya. Maknanya berkisar pada dua hal:
Pertama, Tampil kedepan memberi petunjuk, dari sini lahir kata hadiy yang bermakna penunjuk jalan kerana ia tampil kedepan.
Kedua, menyampai dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata hadiah yang berarti penyampaian sesuatu dengan lemah lembut. Pengantin perempuan dinamai al-hadiyu kerana keluarga menghantarnya kepada suami dengan lemah lembut. Dari akar kata yang sama juga lahir kata al-hadiyu ialah ‘ternakan’ yang dipersembahkan ke Kaabah sebagai tanda pendekatan diri kepada Allah dan untuk memohon kasih sayang Nya.

Huruf Ya : Rahasia nya Hati Rasulullah yakni hati yang mampu untuk menampung seluruh isi alam. Huruf Ya bermakna Yaqinan artinya keyakinan. Yakin adalah sifat ilmu diatas makrifat.

Huruf ‘Ain : Rahasia nya Hakikat Ujud. Ia asal segala yang ada.
Huruf ‘Ain bermakna ‘Ilman. Kata ‘ilman berasal dari kata ‘alima-ya’lamu-‘ilman. Ilmu berarti menjangkau sesuatu sesuai dengan keadaannya yang sebenar. Bahasa Arab menggunakan semua kata yang tersusun dari huruf-huruf ‘Ain, Lam dan Miim dalam berbagai bentuknya untuk menggambar kan sesuatu dengan jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan. Allah SWT dinamai ‘Alim kerana pengetahuan Nya yang amat jelas sehingga terungkap segala-gala.

Huruf Shod : Rahasia nya keteguhan ilmu Arifbillah.
Huruf Shod bermakna Shabran. Kata Shabran berasal dari kata shabara-yashbiru-shabran yang maknanya adalah kesabaran. Firman Allah : Mereka itulah orang-orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi kerana kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan salam didalamnya.

Huruf Ha : Rahasia nya pengisian alam dengan keindahan.
Huruf Ha bermakna Hikmatan. Kata yang menggunakan huruf Ha, Kaf dan Miim ini berkisar maknanya pada ‘menghalangi’. Memilih perbuatan terbaik dari dua hal yang buruk pun dinamai hikmah dan pelaku nya dinamai hakim (bijaksana). Siapa yang tepat dalam penilaian dan dalam pengaturan Nya, dialah yang hakim.

Firman Allah : Allah menganugerahkan alhikmah. Dan barangsiapa yang dianugerahkan al-hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi kurnia yang banyak dan hanya orang-orang yang berakal sajalah yang dapat mengambil pelajaran. (Al-Baqarah 2:269)

Huruf Miim : Rahasia Tauhid. Rahsia nya damai.
Huruf Miim bermakna maghfiratan. Kata maghfiratan berasal dari kata ghafara-yaghfiru-ghafran-ghufranan-maghfiratan. Kata ghafara berarti menutupi sesuatu dan mengampuni dosa, yakni penutupan dosa-dosa karena kemurahan dan anugerah Allah.

Huruf Miim juga bermakna mata’an yang maknanya kesenangan.

Huruf ‘Ain : rahasia nya hakikat ujud.
Huruf ‘Ain juga bermakna ‘Afwan. Kata ini berasal dari kata ‘afa-ya’fu-‘afwan. Kata yang terdiri dari huruf ‘ain, fa’ dan wauw. Dari sini lahir kata ‘afwu yang juga diartikan menutupi, bahkan dari rangkaian tiga huruf ini juga lahir makna terhapus atau habis tiada berbekas.

Huruf Sin : Rahasia nya Allah diatas arasy ujud.
Huruf Sin bermakna salamatan. Kata salamatan berasal dari kata salima-yaslamu-salamatan, yang maknanya keselamatan. Terdiri dari huruf sin, lam dan miim maknanya berkisar kepada keselamatan dan keterhindaran dari segala yang tercela. Allah memberi salam kepada hamba-hamba nya disurga kelak. Surah Yaasin 36:58 : Salam sebagai ucapan dari Tuhan Yang Maha Pengasih. Huruf Sin juga bermakna sa’adatan yang berasal dari kata sa’ida-yas’adu-sa’adatan yang bermakna kebahagian dan keberuntungan.

Huruf Qaf : Rahasia nya penerimaan curahan keyakinan.
Huruf Qaf bermakna qurban. Qurban berasal dari kata qaruba-yaqrubu-qurban-qurbanan yang bermakna kedekatan. Huruf Qaf bermakna qana’atan. Berasal dari qani’a-yaqna’u-qana’an-qana’atan yang secara bahasa bermakna rela atau suka menerima yang dibagikan kepadanya.

khaf: menutup semua/menguasai
ha: hak
ya: yang telah ditetapkan sebelumnya
‘ain : ucapan
shod: yang benar dan nyata.

menutup semua/menguasai hak yang telah ditetapkan sebelumnya dan ucapan yang benar dan nyata.
khaf ha ya ‘ain shod dibaca 333 x sangat bagus untuk mengisi semua ilmu dialam semesta.
baca bismillah khaf ha ya ‘ain shod 13 x tahan nafas, untuk mengobati, memproteksi apapun, mengisi ilmu ke benda /orang, dll

Demikianlah semoga bermanfaat dunia dan akhrat. Aamiin ya Rabbal alamin…

 

 

Advertisements

About Ki Abduljabbar

Kesadaran Sejati

Posted on 17/01/2012, in POTENSI DIRI. Bookmark the permalink. 50 Comments.

 1. ngahatur langganan na ki…

 2. Jin khatama

  Ngrim artikel kmana neh. . .

 3. Aria dwi pangga

  Qobiltu

 4. Salam sejahtera semuanya….salam ta’dzim selalu buat ki abdul jabbar……qobiltu ijin mengamalkan keilmuan makdum sarpin semuga barokah dunia akhirat….alfatihah ila ki abdul jabbar wa sohabatina……..alfatihah 9x

 5. basuki rahmat_lumajang

  qobiltu ki …

 6. Asalamualaikum ki abdul jabar. Qobiltu amalan makdum sarpin nuwun.

 7. Salam
  Keselamatan keberkahan & kedamaian gusti allah selalu limpahkan kpd ki abdul jabar & semua sesepuh & semua sedulur di blog akusejati ini yg diridoi gusti allah yg maha welas asih

  @ “ki abdul jabar” ijin mengamalkn doanya semoga bermanpaat. “Gusti allah selalu membalas amal baik panjenengan didunia maupun di akhirat amin”
  Terimakasih

  @ “sedlr jin khatama”
  Silahkan kalau mau mengirim artikel kirimkan ke email:
  saras.abduljabbar@gmail.com

  Salam

 8. Alhamdulillah…

 9. SUN GO KONG

  salam salim semua

 10. Assalamualaikum…
  Salam salim smuanya…
  @Mbah Abdul Jabbar, mo tanya mbah… Cara pengamalannya lsg, apa yg spt postingan njenengan yg di KWA. Soalnya beda dgn yg di KWA. Trimakasih dan mohon maaf yg sbesar2nya mbah.
  Wassalam…

  • Kalau yang di KWA itu ada urutan dgn mengamalkan Al-Fatehah 1x, Basmalah 200x, Al-Ikhlas 200x, Al-Falaq 100 dan Annas 100x dilanjutkan aktivasi Makdum Sarpin.
   Kalau untuk yang di Aku Sejati ini SERAT MAKDUM SARPIN boleh langsung didawamkan dgn membaca 3x dan 3x tahan napas. Rasakan energinya, insya Allah akan langsung tersambung dengan energi Allah, Malaikat, dan alam semesta. Jika didawamkan, akan memberikan energi yg sangat besar pada diri Anda, sehingga jika ada orang yg kesurupan, Anda cukup meminta jin penganggu tsb untuk mencari tempat yang layak. Sama halnya urusan dgn manusia, jika ada yg berniat dzalim ke Anda, dia tidak akan kuat menahan debaran jantungnya, efek paling buruk, orang tsb akan banyak mengalami musibah.

   • Trimakasih sebesar2nya mbah atas jawaban njenengan. Skalian qobiltu, mohon izin utk amalkan… Jazakallah…

   • Roslan Awang

    Assalamualaikum Ki Abdul Jabbar,

    Mohon izin untuk amalkan…mbah.

 11. m@skumambang

  qobiltu..ki abdul jabbar….salam takzim…

 12. cah blitar

  Assalamualikum Ki Abduljabar.
  salam sungkem kedua tangan saya, dan mohon ijin untuk ngangsu kaweruh pada Tuan, mohon ijin untuk mengamalkan serat makdum Sarpin.
  Qobiltu..

  wassalam
  rainan/cah Blitar

 13. Assalamualikum Ki Abduljabar.
  salam sungkem
  Nyuwun idzin ipun ngamalken serat makdum sarpin…mugi barokah….amiiiiiinn

 14. assalamualaikum wr.wb
  salam sejahtera bwt poro sedulur semua dan ki abdul jabar selaku pengasuh
  mohon izin mengamalkan serat makdum sarpin moga berkah dunia & akhirat
  o za ki abdul jabar email kulo kumbram@yahoo.co.id.matur nuwun
  wassalamualaikum wr.wb

 15. assalamualaikum wr.wb
  email ana wongbumi15@yahoo.co.id
  ki ana siswa baru ki ijin amalakan. maap ki coment ana di e book insun sejati,tentang pasword blm ada ki, karena saya juga ingin e book itu tuk pelajarinya. nuwun & maafin kelancangan ana ki

 16. salam sejahtera sesepuh2 semuanya.. ki sy sdh lama pengen dpt ijazah ilmu makdum sarpin langsung dr aki,boleh tlp ki.. nnt sy kirim email ke aki… nuhun

 17. blok sudah tidak ada pengurusnya jangan dikomentari lagi SELESAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

 18. Assalamualaikum…qobiltu ijin …mengamalkan dan petunjuk ki….
  Salam rahayu selalu….

 19. Yophie Windarli

  Assalamualaikum Ki
  Mohon izin ikut mengamalkan dan mohon ijazah langsung dari Ki Abduljabbar.
  Mohon doa nya agar saya dapat menuasai ilmu ini hingga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan juga bermanfaat untuk menolong sesama.
  Semoda Ki Abduljabbar senantiasa dalam Naungan Allah SWT..aamiin

 20. Asslamualaikum Ki,
  mohon sedikit penjelasannya mengenai bacaan
  KOLLU HAIRIL MIN SULTHONI WASHRIF ‘ANNA SYARRIHI.
  1. Kollu menggunakan Qollu atau bagaimana Ki?
  2. Di situs kampuswongsejati bacaannya kok lain
  KOLLU HAIRIL MIN SULTONI WASRIF ANNA SYIRRUHU.
  Mana yang benar Ki?
  Mohon pencerahannya.
  terima kasih sebelumnya bila berkenan Ki AbdulJabbar bisa mengirim email jawabannya ke kasepbageuer@gmail.com.
  Salam Persaudaraan.

 21. ass.segala sesuatu yg baik maka baginya kebaikan itu.
  Ma.ap ki saya pendatang br.artikelx menarik.saya minta izin utk mengamalkanya.
  Smg kita slalu dlm lindungan Allah.dan smg kita adalah org2 yg tdk merugi.Amin

 22. Maaf Ki Abduljabbar, apakah situs ini masih aktif di asuh Ki AbdulJabbar?
  Mohon maaf bila pertanyaan ini kurang berkenan.
  terima kasih.
  Wassalam

 23. uqi robbani

  assalamu`alaikum ki dalang cipto kawedar….
  qobiltu ki, nyuwun restunipun ngamalke asma` serat makdum sarpin….
  slam dhumatheng sedoyo bolo sejati….

 24. Ijin mengamalkan ya ki,,qobiltu

 25. Assalamualikum mbah Abduljabar.
  salam salim ungkem dari sy (muhamad agus salim) , dan mohon ijin untuk ngangsu kaweruh di sini sekalian , mohon ijin ridhonya untuk mengamalkan serat makdum Sarpin.
  Qobiltu..

  wassalam

 26. Hamba Sahaya

  Izin mengamalkannya Ki..Alfatiha…..

 27. Qobiltu, mohon izin mengamalkannya ki.

 28. tes…tes…,!

 29. QOBILTU IJAZAH

 30. ra nggenah ng bejo

  nderek bingah mugi manfaat

 31. Assalamu’alaiku terima kasih ki atas wejangannya

 32. Qobiltu ki, salam karaharjan, ijin mengamalakenn ki.

 33. assalamualaikum,, ki abdul jabbar..
  mhon ijin mengamalkan serat makdum sarpin smga panjenengan berkenan, trmksh..
  qobiltu….

  wassalm,,,

 34. ALHAMDULILLAH HANYA DENGAN
  UANG 200 ribu UTANG2 SAYA
  LUNAS SEMUANYA,TRIMAH
  KASIH BANYAK MBAH ATAS
  ANKA JITUNYA SAYA DAPAT
  10juta SEKALI LAGI KAMI
  SEKELUARGA MENGUCAPKAN
  BANYAK TRIMAH KASIH DAN REJEKI
  YG KAMI DAPAT MELALUI KY RETNO KM SUMBANKAN 1JT
  KEPANTI ASUHAN SEBAGAI
  RASA SYUKUR KAMI PADA
  TUHAN YG MAHA KUASA,SEKALI
  LAGI MAKASI KY JIKA
  ANDA INGIN MERUBAH NASIB
  SEPERTI SY HUB MBAH JENGGOT DI
  082345679466 KLIK http://ky-retno.webs.com INSYA ALLAH
  ANDA AKAN PETIK
  HASILNYA,SILAHKAN BUKTIKAN SENDIRI

 35. Qobiltu ki mohon ijin mengamalkan serat makdum sarpin

 36. IKLAN TOGEL PENIPUAN

  jangan pernah percaya dengan iklan togel iklan togel semua penipuan !!! INGAT PENYESALAN SELALU TERJADI DI BELAKANG HARI !!!

 37. mohon ijin ngamalin ilmu nya…mbah…

 38. nur wahyulis

  Qobiltu ki mohon ijin mengamalkan serat makdum sarpin,,,,,,matur suwun.

 39. asalamu’alaikum pertema2 sy dtg kemari mau silaturahmi yg ke 2 sy minta maaf apa bila sy di sini ada ksalahan baik yg di sengaja maupun tdk di sengaja dr yg kelihatan mau pun tdk klihatan…. yg ke 3 sy mohon ijin mengamalkan’y smoga do’a ini dapt bermangfaat bg sy mau pun org lain serta barokah dan di beri keselamatan dunia dan akhirat….. dan smoga gusti allah membalas amal baik ki abdul jabar dunia lan akhirat di beri keselamatan di mudah kan rizki’y yg halal barokah serta banyak amiin.. alfatihah

 40. syarifuddin

  Mohon ijin ki untuk mengamalkan

 41. Ass..wr.wb
  qobiltu..mohon izin untuk mengamalkannya ky..semoga bermanfaat untuk kita semua amin..

 42. trimakasi mohon keredhoannya ki ,atas pengetauannya semoga bisa di dapatkan maunahnya amiin

 43. Hendra Agnes

  Nama Lengkap : Hendra Agnes
  Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 28 Agustus 1984
  Usia : 33 Tahun
  Status Nikah : Sudah Menikah
  Status Gender : Laki-laki
  Status Pekerjaan : Guru Bahasa ‘Arob dan Tafsiir Hadiits ( Madrasah ‘Aliyah )
  Email : hendraagnes28@gmail.com
  Agama : Islam
  Nama Ayah Kandung : Bapak Mochammad Djainuri
  Agama : Islam
  Nama Ibu Kandung : Ibu Yunani
  Agama : Islam
  Alamat Lengkap : Jalan Joyoboyo, Loceret Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur – Indonesia
  ———————————————————-
  A’uudzubillaahi minasy-Syaithoonir-Rojiim. Bismillaahir-Rohhmaanir-Rohhiim. WA’ALAIKUMUS-SALAAMU wa rohhmatulloohi wa barokaatuHu. Salam silaturrohmi. Semoga salam dan rahmat dan hidayah dan kesehatan ( termasuk panjang usia ) , dan rezeki yang penuh berkah melimpah serta kekuatan dari Allooh SWT selalu terlimpahkan kepada Para Guru dari Bapak Ustaadz KI ‘ABDUL-JABBAAR ( selaku Pengijaazah AMALAN KONTEMPLASI DIRI DENGAN ENERGI ALLOOH ) yang saya segani , dan Bapak Ustaadz KI ‘ABDUL-JABBAAR khususnya. Aamiin Alloohumma Aamiin. ( QobiLtu, QobiLtu, QobiLtu ) Saya terima ijazah yang penuh berkah dengan lengkap dan sempurna tersebut tentang pentingnya AMALAN SERAT MAKDUM SARPIN tersebut dari Bapak Ustaadz Bapak Ustaadz KI ‘ABDUL-JABBAAR . Dan saya mohon izin untuk mengamalkannya lillaahi Ta’aalaa. Dan saya mohon do’a restu kepada Bapak Ustaadz KI ‘ABDUL-JABBAAR supaya saya berhasil dalam mengamalkan AMALAN SERAT MAKDUM SARPIN tersebut demi meningkatkan ibadah hanya kepada Allooh SWT secara ikhlas. Aamiin Alloohumma Aamiin. Saya berjanji akan menjaga rahasia AMALAN KONTEMPLASI DIRI DENGAN ENERGI ALLOOH tersebut . dan saya berjanji TIDAK ingin menyalahgunakan isi AMALAN KONTEMPLASI DIRI DENGAN ENERGI ALLOOH ini. Dan Saya selalu mengucapkan Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak KI ‘ABDUL-JABBAAR atas Ijazah yang penuh berkah itu. Dan saya berjanji akan selalu ingin mengirim hadiah Q.S. Al-Faatihah kepada Para Guru dari Bapak Ustaadz KI ‘ABDUL-JABBAAR beserta kedua Orang Tua Bapak Ustaadz Bapak Ustaadz KI ‘ABDUL-JABBAAR serta kepada para keluarga Bapak Ustaadz KI ‘ABDUL-JABBAAR juga setiap hari bibarokatiL-Faatihah.

 44. Hendra Agnes

  Nama Lengkap : Hendra Agnes
  Tempat, Tanggal Lahir : Nganjuk, 28 Agustus 1984
  Usia : 33 Tahun
  Status Nikah : Sudah Menikah
  Status Gender : Laki-laki
  Status Pekerjaan : Guru Bahasa ‘Arob dan Tafsiir Hadiits ( Madrasah ‘Aliyah )
  Email : hendraagnes28@gmail.com
  Agama : Islam
  Nama Ayah Kandung : Bapak Mochammad Djainuri
  Agama : Islam
  Nama Ibu Kandung : Ibu Yunani
  Agama : Islam
  Alamat Lengkap : Jalan Joyoboyo, Loceret Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur – Indonesia
  ———————————————————-
  A’uudzubillaahi minasy-Syaithoonir-Rojiim. Bismillaahir-Rohhmaanir-Rohhiim. WA’ALAIKUMUS-SALAAMU wa rohhmatulloohi wa barokaatuHu. Salam silaturrohmi. Semoga salam dan rahmat dan hidayah dan kesehatan ( termasuk panjang usia ) , dan rezeki yang penuh berkah melimpah serta kekuatan dari Allooh SWT selalu terlimpahkan kepada Para Guru dari Bapak Ustaadz KI ‘ABDUL-JABBAAR ( selaku Pengijaazah AMALAN SERAT MAKDUM SARPIN BESERTA HIZIB KAMA-IN ) yang saya segani , dan Bapak Ustaadz KI ‘ABDUL-JABBAAR khususnya. Aamiin Alloohumma Aamiin. ( QobiLtu, QobiLtu, QobiLtu ) Saya terima ijazah yang penuh berkah dengan lengkap dan sempurna tersebut tentang pentingnya AMALAN SERAT MAKDUM SARPIN BESERTA HIZIB KAMA-IN tersebut dari Bapak Ustaadz Bapak Ustaadz KI ‘ABDUL-JABBAAR . Dan saya mohon izin untuk mengamalkannya lillaahi Ta’aalaa. Dan saya mohon do’a restu kepada Bapak Ustaadz KI ‘ABDUL-JABBAAR supaya saya berhasil dalam mengamalkan AMALAN SERAT MAKDUM SARPIN BESERTA HIZIB KAMA-IN tersebut demi meningkatkan ibadah hanya kepada Allooh SWT secara ikhlas. Aamiin Alloohumma Aamiin. Saya berjanji akan menjaga rahasia AMALAN SERAT MAKDUM SARPIN BESERTA HIZIB KAMA-IN tersebut . dan saya berjanji TIDAK ingin menyalahgunakan isi AMALAN SERAT MAKDUM SARPIN BESERTA HIZIB KAMA-IN ini. Dan Saya selalu mengucapkan Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak KI ‘ABDUL-JABBAAR atas Ijazah yang penuh berkah itu. Dan saya berjanji akan selalu ingin mengirim hadiah Q.S. Al-Faatihah kepada Para Guru dari Bapak Ustaadz KI ‘ABDUL-JABBAAR beserta kedua Orang Tua Bapak Ustaadz Bapak Ustaadz KI ‘ABDUL-JABBAAR serta kepada para keluarga Bapak Ustaadz KI ‘ABDUL-JABBAAR juga setiap hari bibarokatiL-Faatihah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: